Back Wiara-Duchowość - Działy - Modlitwy - Akty - Akty oddania i ofiarowania

Akty oddania i ofiarowania

Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej (Karmelitański)
O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę.

Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza w dniu przyjęcia Szkaplerza świętego.

Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żeś mnie spośród tylu milionów dusz, poprzez Szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich.

Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozostać wiernym ţwoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności.

Przyjmij, Matko Najświętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby Szkaplerz święty, który noszę, stał się dla mnie znakiem Twojej szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna, Jezusa. Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt oddania się dzieci i młodzieży Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Najświętsze Serce Jezusa. My chłopcy i dziewczęta, stajemy na Twoje wezwanie. Przyszedłeś Jezu zapalić na świecie ogień Twej miłości. Podejmujemy Twe hasło. Chcemy zapalić się Boską miłością.
Za Twoje Serce, które dałeś ludzkości, za Twe ukochanie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oddajemy Ci nasze młode serca. Twoje prawo będzie naszym prawem. Dochowamy wierności Twym przykazaniom, zwłaszcza miłości Boga i bliźniego.
Będziemy wzbogacać nasz umysł, nie tylko wiedzą ludzką, ale Boską, chodząc na lekcje religii. Będziemy korzystać ze źródeł Twej łaski, zwłaszcza Mszy świętej niedzielnej i Komunii świętej nade wszystko w pierwsze piątki miesiąca.
Będziemy opierać się wszelkim pokusom do złego. Chcemy zachować wiarę, czystość i męstwo. Będziemy walczyć o to, aby Cię wszyscy ludzie kochali.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjmij nas jako Twych rycerzy i racz nam błogosławić. Amen.

Akt ofiarowania się Panu Jezusowi przez Maryję
O Maryjo, Ciebie dzisiaj obieram,
wobec całego dworu niebieskiego,
na moją Matkę i Królową.
Z całym poddaniem i miłością,
oddaję Ci i poświęcam,
moje ciało i moją duszę,
moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne,
a także wartość moich dobrych uczynków,
przeszłych, obecnych i przyszłych,
pozostawiając Ci całkowite i pełne prawo
posługiwania się mną
i wszystkim, co do mnie należy, bez wyjątku,
według Twojego upodobania,
na większą chwałę Bożą,
teraz i w wieczności. Amen!

Akt ofiary
Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Krew, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, boleści Najświętszej Panny Maryi i św. Józefa w celu zgładzenia grzechów naszych, wspomożenia dusz w czyśćcu cierpiących, za potrzeby św. matki Kościoła i za nawrócenie grzeszników. 

Akt osobistego oddania się dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Kochany Panie Jezu, Tobie oddaję moje serce. Nie jest ono wielkie, ale bardzo pragnie kochać Ciebie z wszystkich swoich sił. Weź je, Jezu, i spraw, by było dobre, wolne od grzechu, i coraz bardziej podobne do Twego wielkiego, świętego Serca, którym ogarniasz cały świat. Amen!

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji.
Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce.
Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.

Akt poświęcenia Duchowi Świętemu całego rodzaju ludzkiego
Duchu Święty, bądź miłościw Twemu Kościołowi Katolickiemu. Przez Twoją Moc Niebieską, strzeż dzieła miłosierdzia Twojego, aby Kościół Twój po całym świecie rozszerzony, niezachwianą wiarą trwał statecznie w wyznawaniu Imienia Twego. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Akt poświęcenia Duchowi Świętemu
Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości,
Tobie poświęcam mój umysł, moje serce,
moją wolę i całego siebie, teraz i na zawsze.
Spraw, aby mój umysł przyjmował
Twoje natchnienia i naukę Kościoła świętego,
którego Ty jesteś nieomylnym Przewodnikiem.
Spraw, aby moje serce kochało Ciebie i bliźniego.
Spraw, aby moja wola była zgodna z Twoją wolą.
Spraw, abym całym moim życiem wiernie naśladował
Jezusa Chrystusa - Pana i Zbawiciela, który z Bogiem Ojcem
i z Tobą niech będzie uwielbiony. Amen.

Akt poświęcenia parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Najświętsze Serce Jezusa. Oto parafia nasza... zebrana dzisiaj przed Tobą mieszkającym w Najświętszym Sakramencie, pragnie uroczyście poświęcić się Tobie i obrać Cię swoim Królem i Panem.
Spojrzyj, Zbawicielu najdroższy, miłościwym okiem na parafię naszą. W tej bowiem chwili, wszystkie rodziny w niej żyjące i każdy z nas z osobna oddajemy się uroczyście i poświęcamy Twojemu Boskiemu Sercu. Odtąd jesteśmy Twoją własnością i do Ciebie należeć chcemy. Przyrzekamy Ci, Zbawicielu najdroższy, zachować święte Twoje przykazania w życiu prywatnym i zbiorowym. Chcemy w całe postępowanie nasze wprowadzić ducha Twej miłości. Pragniemy gorąco, aby cała parafia nasza stała się naprawdę umiłowanym dziedzictwem Twojego Serca.
A Ty, Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam i błogosław tej parafii i wszystkim kapłanom w niej pracującym, byśmy powierzone sobie dusze karmili zdrową nauką Ewangelii i łaską Bożą Sakramentów świętych. Spraw, byśmy z powierzonych sobie dusz żadnej nie zgubili, ale wszystkie przywiedli do Najświętszego Serca Twego.
Pocieszaj, Jezu Dobry chorych, cierpiących i strapionych. Ocieraj łzy sierotom i wdowom i broń je przed nędzą i krzywdą. Przybywaj dnia każdego z łaską swoja do naszych rodzin. Przybywaj, gdy cierpieć będziemy, czy też radować się będziemy. Przybywaj do nas stale, bądź z nami zawsze i racz nam błogosławić.
Kolejne słowa za kapłanem powtarzają wszyscy wierni.
Zapisz o Jezu - całą naszą parafię - w Sercu Twoim. - A my obiecujemy - szczerze pracować nad tym, - aby od całej parafii naszej - płynął w niebo jeden głos. - Chwała bądź Bożemu Sercu, - które stało się nam zbawieniem. - Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do odmów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. - Do rodzin takich i my chcemy należeć. Ciebie, Boże Serce - miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę: poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań. - „Królestwo Boże w nas jest". Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i zjednoczyć się z Tobą w częstej Komunii świętej. Dołożymy też wszelkich starań, aby nasz kraj był prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nie narodzonych, dbać o skuteczne i pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego. - Bądź dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała rodzina nasza na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. - Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego Ojca Twego, świętego Józefa.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen.

Akt poświęcenia rodziny

Jezu! Cała rodzina nasza upada na kolana przed Tobą w najgłębszej wdzięczności za dobrodziejstwa Twoje, a szczególniej za ten wzór życia rodzinnego, jakiś zostawił dla nas w Nazaret. Daj nam, o Jezu, w rodzinie naszej tę samą zgodę, spokój i czystość, miłość, zamiłowanie pracy i życie z wiary jakiego przykład nam zostawiłeś. Pod Twoją opiekę oddajemy się zarówno w pracach, kłopotach i smutkach jak i w radościach, powodzeniach naszych, zarówno w szczęściu, jak i w nieszczęściu. Pobłogosław nas tu obecnych, i nieobecnych, żywych i umarłych z całej rodziny naszej.
O Maryjo, matko Jezusa i Matko nasza, wspomagaj całą rodzinę naszą i módl się za nas. Bądź podporą dla wdów i wdowców, wzmocnij chorych oraz starców oraz otaczaj swą opieką wszystkich sierót.
Święty Józefie, Stróżu Jezusa i Maryji, pomnij na nas, i przez przyczyną Twej modlitwy bądź nam pośrednikiem u Twego Syna: zjednaj nam łaskę Przenajświętszej, Oblubienicy Twojej, będącej Matką Tego, który z Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje przez nieskończone wieki wieków. Amen.

Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Ja,... oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu, wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi (Mariański)
O Maryjo, Dziewico Niepokalana, Matko Boża i Matko Nasza, któraś w świątyni ofiarowała się całkowicie Bogu i w tajemnicy Wcielenia, poświęciła się zbawieniu ludzkości, stawszy się Towarzyszką Boskiego odkupienia, w Tobie uznajemy i czcimy doskonały wzór i mistrzynię naszych dusz. Tyś Słowo Twego Syna i rady doskonałości w Sercu Swym zachowywała i czynem spełniała. My zaś wyznajemy, że z Twego Matczynego Serca, przewodu wszelkich łask, otrzymaliśmy również łaskę naszego powołania i apostolstwa.
Dlatego też Twemu Niepokalanemu Sercu wdzięcznym duchem ofiarujemy się i naszą Rodzinę Mariańską poświęcamy. Tobie, przez którą utracone życie zostało nam przywrócone, całe życie zakonne i apostolskie powierzamy. Spojrzyj przeto, Matko Najmiłościwsza, na wspólnotę Twych synów, którzy przez zasadzki piekła jak owce przez kły wilków poszarpani, do Ciebie się uciekają. Daj nam moc przeciw Twym wrogom! Spraw Matko Najłaskawsza, abyśmy zawsze miłość synowską Ci okazywali, godnie Cię sławili, w Twym imieniu chętnie chwałę naszą znajdowali i zasłużyli godnie je nosić. Spraw, aby nasze życie zakonne pod patronem i przewodem Twego Najczystszego Serca, ukryte w Chrystusie Jezusie, stawało się gorliwszym i we wszelkie dobre uczynki wzrastało.
Daj nam Matko Najmiłościwsza, doskonale naśladować cnoty Twego Serca: pokorę, ubóstwo, czystość, posłuszeństwo i gorącą miłość, którą Boga nade wszystko i bliźniego szczerze miłować będziemy.
Niech zstąpi nas, Twoich synów, macierzyńskie Twego Serca błogosławieństwo, abyśmy starając się pozostać wierni łasce powołania, oddawali i zużywali nasze siły dla rozszerzenia i umocnienia po całym świecie królestwa Twego Syna.
Prosimy Cię, Matko nasza Najukochańsza, niech przyjdzie królestwo Twego Niepokalanego Serca, aby jak najszybciej przyszło królestwo Najświętszego Serca Twego Syna Jezusa Chrystusa, któremu sława, cześć i chwała teraz i na wieki. Amen.
W. Święta Maryjo i niepojęta Bogu - Rodzico Dziewico.
O. Wstawiaj się za nami.

Akt poświęcenia się Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej
O Pani i Matko moja! Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiaruję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko, to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen.

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
O Mario, Dziewico Można i Matko Miłosierdzia, Królowo nieba, Ucieczko grzeszników, poświęcamy siebie Twemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy cały nasz byt i całe nasze życie, wszystko, co posiadamy, wszystko, co kochamy, wszystko, czym jesteśmy. Do Ciebie niech należą nasze serca i dusze, nasze mieszkania i rodziny i nasza Ojczyzna! Chcemy, by to wszystko, co jest w nas i wokoło nas, należało do Ciebie i uczestniczyło w Twoich matczynych błogosławieństwach. Ażeby zaś to poświęcenie było naprawdę skuteczne i trwałe, odnawiamy dzisiaj u Twoich stóp, o Mario, obietnice złożone przy Chrzcie św. i przy pierwszej Komunii św. Przyrzekamy Tobie, że będziemy zawsze odważnie wyznawać prawdy wiary świętej, żyć jako prawdziwi katolicy poddani całkowicie wszystkim zaleceniom Papieża i Biskupów, którzy z nim są złączeni. Przyrzekamy, że będziemy zachowywać przykazania Boże i kościelne, w szczególności święcenie świąt. Przyrzekamy, że wprowadzimy do naszego życia, o ile to tylko będzie możliwe, pociechę dające praktyki życia chrześcijańskiego, nade wszystko częstą Komunię św. Przyrzekamy Ci wreszcie, o chwalebna Matko Boża i czuła Matko ludzi, całym sercem się oddać na służbę Twego błogosławionego kultu, by wzbudzić i zabezpieczyć - za pośrednictwem panowania Twego Niepokalanego Serca - panowanie Najśw. Serca Twego Syna w naszych duszach i we wszystkich innych duszach, w naszym narodzie i w całym świecie, tak na ziemi, jak i w niebie. Amen.

 

Tekst wszystkich powyższych aktów pochodzi ze strony: http://www.angelus.pl 

Powiązane artykuły