Back Wiara-Duchowość - Działy - Modlitwy - Nowenny i Koronki - Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

 

MODLITWA RZYMSKA I

O Matko Nieustającej Pomocy / z największą ufnością przychodzę dzisiaj / przed Twój święty obraz, / aby błagać o pomoc Twoją. / Nie liczę na moje zasługi, / ani na moje dobre uczynki, / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa / i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. / Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. / Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. / Czyż więc nie będziesz dla nas, / jak głosi Twój słodki Tytuł: / Nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, / przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, / przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, / zaklinam najgoręcej, / abyś wyprosiła mi u Syna Twego Tę łaskę, / której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, / jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. / Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. / Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, / u Serca Jezusowego tę łaskę, / o którą w tej nowennie pokornie proszę, / a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie / przez całą wieczność. Amen.

MODLITWA RZYMSKA II

O Matko Nieustającej Pomocy, /pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko, / tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz / w chwili, gdy Je przyciskasz do serca. / O tak, /jakżebym i ja chciał trzymać się sil nie / moimi niegodnymi rękami/Twojej po¬tężnej prawicy.
Tym razem jednak, o Matko Nieustającej Pomocy,/nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, / którzy tutaj są zebrani wraz ze mną/przed Twoim cudownym obra¬zem, / proszę za cały Kościół święty / i za całą nieszczęśliwą ludzkość. / Wejrzyj, Kró¬lowo świata, / jak wielka jest liczba potrze¬bujących,/smutnych i cierpiących,/popatrz, jak ciężkie są nasze czasy. / Czyż nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? / Czyż nie je¬steś Wszechmocą Błagającą? / Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, / by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i niesz¬częściu. / Obecna godzina jest Twoją godzi¬ną, / więc okaż nam się Matką, / spiesz co prędzej z pomocą swoją w tej naszej potrze¬bie. /Spiesz nam z pomocą swoją zawsze,/ a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.

MODLITWA W CHOROBIE

Matko Boska Nieustającej Pomocy,/cier¬pię wiele i cierpię już długo. /Wraz z ciałem słabnie siła ducha mego. /Modlić się już nie mogę. /Nic nie przynosi mi ulgi,/smuci mnie nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi. / Powoli zanika w mym sercu odwaga i na¬dzieja,/a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. / W Tobie, o Maryjo, pokładam całą moją nadzieję. / Ty nie zapominasz o cierpieniach swoich dzieci./Wspomóż mnie, Matko Nieustającej Pomocy,/daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dole¬gliwość, / a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, / przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwa¬lać za życia i po śmierci. Amen.

Wspólne błagania
O Maryjo, usłysz błagania nasze!
Za chorych, abyś ich uzdrowiła, - błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

Wspólne podziękowania
O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze!
Za uzdrowionych z choroby, - dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za podtrzymanych w zwątpieniu,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

Wspólne Prośby
Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, / z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp / z naszymi wspólnymi prośbami. / Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. / Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. / Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.
Wielka Matko Boża, - Pomagaj nam nieustannie.
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko Misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrono nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca

Można też użyć formy śpiewanej:

Wezwania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
P: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Przewodniczący śpiewa wezwania:
P: Jutrzenko zaranna na niebie!
A pozostali odpowiadają po każdym z nich:
W: O Maryjo, błagamy Cię!
P: Piękniejsza nad słońce i gwiazdy!
Śliczniejsza nad cedry Libanu!
Cudniejsza nad perły i złoto!
Przez Serce Twe niepokalane!
P: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
P: Panno, łask Bożych pełna!
W: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
P: Panno, księżno niebieska!
Panno, niepokalana!
Panno, cnót wszelkich kwiecie!
Panno, ucieczko nasza!
P: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
P: Tyś pierwszą po Bogu ozdobą!
W: O Maryjo, błagamy Cię!
P: Tyś chwałą Kościoła świętego!
Tyś wszystkich zbawionych radością!
Tyś ludu grzesznego ucieczką!
Przez Serce Twe niepokalane!
P: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
P: Matko Odkupiciela!
W: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
P: Matko pięknej miłości!
Matko nienaruszona!
Matko Bożej mądrości!
Matko nasza najświętsza!
P: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
P: Królowo Zastępów Anielskich!
W: O Maryjo, błagamy Cię!
P: Królowo Wyznawców i Świętych!
Królowo Różańca Świętego!
Królowo trwałego pokoju!
Przez Serce Twe niepokalane!
P: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
P: Witaj Bogarodzico!
W: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
P: Witaj łask pośredniczko!
Witaj wiary przykładzie!
Witaj nadziejo nasza!
Witaj kwiecie miłości!
P: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Albo:

Wezwania do Matki Miłosierdzia


W: Miłosierna Matko Boska (3x), przyczyń się za nami.
P: O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje, racz zlać na dusze nasze, błogosławieństw zdroje.
W: Miłosierna Matko Boska (3x), przyczyń się za nami.
P: O Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi, prowadź nas drogą łaski, na tej biednej ziemi.
W: Miłosierna Matko Boska (3x), przyczyń się za nami.
P: O Matko Miłosierdzia, oto my tułacze, otrzyj łzy nieszczęśliwych, utul smutnych płacze.
W: Miłosierna Matko Boska (3x), przyczyń się za nami.
P: O Matko Miłosierdzia, oto my sieroty, okaż nam serce matki, odziej płaszczem cnoty.
W: Miłosierna Matko Boska (3x), przyczyń się za nami.
P: O Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy, spraw, niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy.
W: Miłosierna Matko Boska (3x), przyczyń się za nami.
P: O Matko Miłosierdzia, oto Twe rodziny, błogosław ojców matki, starców i dzieciny.
W: Miłosierna Matko Boska (3x), przyczyń się za nami.

Na zakończenie wezwań śpiewanych:
P: Matko Pomocy Nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami.
W: Matko Pomocy Nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami.

Na koniec każdej nowenny:
P: Tyś naszą ucieczką o Pani.
W: Pomocą w uciskach i smutku.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

 

Tekst nowenny pochodzi ze strony: http://www.credo.alleluja.pl/